Потвърдени участници 2022
*последна актуализация на регистрираните участници - 02.08.2022